Logostiek Elfstedenhal

Leeuwarder Courant, 28 januari 2017
Asing Walthaus

 

Het komt zelden voor dat bedrijven zich afvragen of hun beeldmerk al in deze rubriek heeft gestaan. De nieuwe ijshal deed dat onlangs wel. Het wat sprietige logo van de nieuwe ijshal in Heerenveen kwam hier immers al aan de orde – en dat van Leeuwarden dan? Vooruit met de geit.

Eerst de naam. Elfstedenhal is een gouden greep. Elfstedentocht, die kent iedereen. begint en eindigt in Leeuwarden, waar de ijshal staat. Je hebt er gratis en voor niks een stuk geschiedenis bij vol onwaarschijnlijke kampioenen en warme worst.

Het Leeuwarder bedrijf Mas Outreach maakte dit logo. De vorm is helder: een ijsbaan, van bovenaf gezien. Vier stroken in twee tinten blauw en twee tinten oranje. Doordat ze breed uitlopen denk je aan het kielzog van een schaatser. Dat zijn ze niet, want ze verbreden tegen de schaatsrichting in.

Die kleuren verwijzen naar de Elfstedentocht, lezen we bij Mas Outreach. Want dat schaatsevenement combineert ,,een koude barre tocht” (blauw) en de ,,warme sfeer van verbroedering en gezelligheid” (oranje). Die mengeling streeft deze ijshal ook na. Misschien dat ze daarom uit de baan vliegen: ze halen natuurlijk warme chocolademelk. Vrolijk logootje, al met al.

Dan nogmaals de naam. Die staat onder het plaatje en in reuzeletters op de balie. Kijk eens hoe mooi 11Stedenhal gestileerd is. De eerste drie tekens vormen – opzettelijk – ook het Friese voord iis. De naam is in twee tinten blauw: teden staat iets lichter tussen, dus dit is een iishal met een uitbreiding er in. Mooi.

En dan nog het woord 11S zelf. Dat is de topper van dit beeldmerk. kijk maar op die balie. Die gekleurde banen zijn best geslaagd, elke overdekte ijsbaan zou met zo’n logo in zijn sas zijn. Maar 11S is de kampioensvondst, die alle andere genadeloos van het erepodium stoot. 11S, dat is het logo.

 

No testimonials were found.