Elfstedenhal en Thialf

Elfstedenhal en Thialf

 

In 2012 namen de Provinciale Staten van Fryslân een besluit, dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor de schaatssport in deze provincie. Onder de noemer IIs foar Fryslân stelde de provinciale overheid zowel voor de vernieuwbouw van Nieuw Thialf in Heerenveen als voor de nieuwbouw van de Elfstedenhal in Leeuwarden miljoenen beschikbaar.

Doel was en is meer Friezen aan het bewegen, aan het schaatsen te krijgen. Tot dat moment stond Fryslân op een vierde plaats als het om het aantal inwoners per provincie gaat, dat met enige of grote regelmaat op kunstijsbanen de schaatsen onderbindt.

In die opzet vullen de Elfstedenhal en Thialf elkaar naadloos aan. Thialf met zijn illustere schaatshistorie moet weer het schaatsmekka van de wereld worden als het om topschaatsen gaat. In de Thialf-hal zullen de grote nationale en internationale toernooien worden gehouden. De Elfstedenhal is bedoeld om meer mensen – jong en oud- het ijs op te krijgen. Daarbij is de Leeuwarder expertise op het terrein van schoolschaatsen van eminent belang.

De beide ijshallen zijn dus geen concurrenten van elkaar, maar werken waar mogelijk samen aan de doelstellingen vervat in IIs foar Fryslân. In de praktijk betekent dat, dat de beide organisaties elkaar zullen versterken. Nu al is er uitwisseling van kennis over het maken van ijs. De bedrijfsvoering zal op elkaar afgestemd worden.

Om meer mensen aan het schaatsen te krijgen, zal de Elfstedenhal haar bezoekers vooral uit het noordelijke deel van de provincie moeten halen. Daarnaast zullen schaatsers, die door een belangrijk toernooi op Thialf daar niet kunnen schaatsen, dat in Leeuwarden moeten kunnen doen.

Twee prachtige, hypermoderne schaatshallen zullen er voor zorgen, dat Fryslân niet alleen in toptalent, maar ook in aantallen ijssporters weer dè schaatsprovincie van Nederland is.

No testimonials were found.