Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ELFSTEDENHAL LEEUWARDEN 2017-2018


Op al het IIS

• (Schaats)plezier is voor iedereen.
• Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
• Het dragen van handschoenen is verplicht.
• Het dragen van muts is verplicht, een helm wordt aanbevolen.
• Niet met schoenen op het ijs.
• Het gebruik van sleetjes, kinderwagens en ballen op het ijs is niet toegestaan.
• IJshockeysticks en pucks zijn alleen op de daarvoor bestemde momenten toegestaan.
• Geen consumpties nuttigen tijdens het schaatsen.


De 400-meterbaan

• De binnenzijde van de 400-meter baan vrijhouden voor snelle rijders.
• De buitenzijde van de 400-meter baan is bestemd voor uitrijdende en langzame rijders.
• Schaatsen op de ringbaan in de juiste schaatsrichting (tegen de klok in).
• De binnenbaan is uitsluitend toegankelijk via de tunnel.
• Tijdens de dweilpauzes – de rode zwaailamp brandt dan ook – moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten.
• Geen zware materialen op de boarding plaatsen. Deze kunnen er afvallen.
• Niet op de boardingen klimmen of zitten.


Algemeen

• Het gebruik van een bal op het gehele terrein is niet toegestaan.
• Roken in de gebouwen van de Elfstedenhal is verboden.
• Toegang tot de ijshal is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs; dit toegangsbewijs is strikt persoonlijk.
• De seizoensabonnementen zijn strikt persoonlijk. Op verzoek moet een houder kunnen aantonen dat deze de rechtmatige eigenaar is van het betreffende abonnement.
• Er bestaat een identificatieplicht op het terrein, indien medewerkers van of namens de Elfstedenhal daarom verzoeken, moet een bezoeker zich identificeren en het entreebewijs tonen.
• Het nuttigen van alcohol in de gebouwen en op het terrein van de Elfstedenhal is niet toegestaan, met uitzondering van de daartoe bestemde horecagelegenheden.
• Het restaurant mag niet op schaatsen worden betreden.
• Bezoekers wordt vriendelijk verzocht alle gevonden voorwerpen af te geven bij de kassa.
• Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
• Huisdieren zijn alleen toegestaan in de centrale entreehal en in het restaurant. Niet aan of op de baan.
• Bezoekers mogen geen soft-/harddrugs bij zich dragen of gebruiken.
• Bezoekers mogen geen wapens bij zich dragen.
• Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden, evenals ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie.
• Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan.
• Ter bescherming van de eigen en andermans veiligheid kan de bezoeker worden gefouilleerd.
• Voor de veiligheid van de bezoekers maken wij gebruik van een camera-registratiesysteem.
• Overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas c.q. het abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat de Elfstedenhal gehouden is tot restitutie van entree-/abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.


Veiligheid

Veiligheid heeft voor de Elfstedenhal de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De Elfstedenhal streeft ernaar te voldoen aan alle door de wet gestelde veiligheidseisen.


EHBO

Voor Eerste Hulp Bij Ongevallen kan een beroep worden gedaan op de ijsmeesters of de medewerkers van de horeca, de receptie of de schaatsshop.


Toezicht

De Elfstedenhal maakt gebruik van een camerasysteem om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.


Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor enig letsel, diefstal, verlies of schade aan eigendommen.

 

Versie 1.0, aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Elfstedenhal d.d. 21-07-2016

No testimonials were found.